PORADY

PORADA OD USŁUGI GAZOWNICZE

Użytkownicy urządzeń gazowych dzielą się na tych, którzy regularnie wykonują przeglądy i konserwacje urządzeń gazowych i na takich, którzy korzystają z serwisu dopiero po wystąpieniu awarii. Niestety zdecydowana większość użytkowników to ta druga część, a przecież tak często słyszy się o zatruciach tlenkiem węgla, czyli bezwonnym gazem wydobywającym się z niesprawnego urządzenia gazowego. Najczęściej używanymi urządzeniami są piecyki gazowe, czyli przepływowe podgrzewacze wody użytkowej oraz kotły gazowe. Brak systematycznego przeglądu piecyków i kotłów gazowych wiąże się nie tylko z zagrożeniem dla zdrowia i życia, ale także ze zwiększonym zużyciem gazu i przez to mniejszą ekonomiką użytkowania.

PORADA OD JUNKERS


Czy warto wykonać przegląd techniczny piecyka lub kotła gazowego?

Odpowiadamy krótko i dobitnie: TAK. Natomiast jakie są ku temu przesłanki, przedstawiamy poniżej.
Każdy z nas niewątpliwie wielokrotnie słyszał o wybuchach gazu czy zatruciach spalinami z urządzeń gazowych przygotowujących ciepłą wodę lub ogrzewających budynki. Fachowcy zajmujący się instalacjami gazowymi, piecykami i kotłami gazowymi rozumieją potrzebę ich okresowej kontroli, natomiast dużo trudniej jest dotrzeć z tą informacją do klientów eksploatujących urządzenia. Użytkownicy zazwyczaj postrzegają sugestię na temat wykonania przeglądu, konserwacji jako chęć naciągnięcia ich na dodatkowe koszty eksploatacyjne. A przecież zgodnie z artykułem 62 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawane kontroli okresowej co najmniej raz w roku. Kontrola polega między innymi na sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń gazowych i ocenie ich przydatności do dalszej, bezpiecznej eksploatacji.

Jednakże niezależnie od przepisów, powinno się wziąć pod uwagę dwie zasadnicze korzyści:

większe bezpieczeństwo eksploatacji  po sprawdzeniu urządzenia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zyskujemy spokój. Należy pamiętać o naczelnej zasadzie: urządzenia gazowe są bezpieczne w użytkowaniu, pod warunkiem poprawnego zainstalowania i prawidłowej eksploatacji. W przeciwnym wypadku stanowią one poważne zagrożenie dla ich użytkowników.


Niższe rachunki, bowiem nie konserwowane urządzenia gazowe to wyższe rachunki (zabrudzony wymiennik czy palnik ma oczywiście niższą sprawność)

Wybierajmy na pracę tego typu najlepiej terminy w miesiącach wiosenno-letnich (od kwietnia do września), bowiem w tym czasie serwisanci mają więcej czasu na wykonanie przeglądów i konserwacji (w okresie zimowym większa część pracy skupia się na usuwaniu awarii urządzeń gazowych).

TLENEK WĘGLA - SZYBKI, BEZWONNY ZABÓJCA

Tlenek węgla jest to gaz bezbarwny i bezwonny. Przenika także ściany i podłogi. Tlenek węgla łatwo łączy się z hemoglobiną czyli składnikiem krwi. Przy wysokim jego stężeniu zgon może nastąpić już po kilku wdechach. W łazience przy niesprawnej wentylacji i włączonym piecyku gazowym śmierć może nastąpić po minucie.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla to zwykle ból głowy, osłabienie, apatia, także nudności i wymioty. Potem następuje utrata przytomności. Lekarze zwracają uwagę  jeśli natkniemy się w pomieszczeniu na leżące bez przytomności osoby, nie należy rzucać się im natychmiast na pomoc. Jeżeli stężenie gazu przyprawiło ich o zapaść, po kilku wdechach może to samo przytrafić się nam. Najpierw otwieramy okna, potem ratujemy poszkodowanych.

Przyczyną zatruć tlenkiem węgla są między innymi: niesprawne (najczęściej zanieczyszczone) lub zle użytkowane urządzenia gazowe. Niebezpieczeństwo wzrasta zimą tam, gdzie zamontowane są plastikowe, szczelne okna. W hermetycznie zamkniętym pomieszczeniu tlenu podczas spalania zaczyna brakować bardzo szybko i pomieszczenie zaczyna ogarniać tlenek węgla.

Niedrożne lub nieprawidłowo zamontowane przewody kominowe również stanowią poważne zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla.

Obowiązkiem administratora, właściciela budynku jest przeprowadzenie raz w roku kontroli kominiarskiej. Jeśli administrator uchyla się od obowiązku przeprowadzenia kontroli możemy o tym poinformować Nadzór Budowlany lub Straż Pożarną.